Římskokatolická farnost Kralupy nad Vltavou
(Velvary, Veltrusy, Chržín, Nelahozeves, Vepřek, Zeměchy, Chvatěruby)23. 04. 2024PenzionKomorník chataRybařeníKunžakPenzion skupinyČeská KanadaChata Jižní ČechyChata rybníkaČeská KanadaUbytování skupinUbytováníUbytování KunžakChata Strmilov


NETSERVIS

TV NOE
    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 263 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|

Tajemství Bílé soboty a zpověď.
(P. František Masařík, Informace, 11.04.2020)
Na Velký pátek Ježíš umírá za naše hříchy, v neděli večer, v den vzkříšení, přináší odpuštění. Velký pátek představuje vyznání vin, velikonoční jitro znamená rozhřešení. Co je Bílá sobota? Tajemství. Nevíme, co se děje. Člověk je schopen sledovat Krista až na kříž, až ke hrobu. Tam ale naše zkušenost končí.

Svatý týden
(P. František Masařík, Informace, 08.04.2020)
Milí přátelé. Květnou nedělí jsme vstoupili do Svatého týdne. Někteří se mne ptají, proč nejsou mše svaté z našeho chrámu on line. Nezlobte se proto na mě. Osobně si myslím, že máte tolik možností vidět kvalitní Bohoslužby, že by to bylo zbytečné. Přesto mi věřte, že na Vás při Eucharistické oběti myslím intenzivněji, než kdy před tím. Prosím, dovolte abych Vám představil na tento týden dvě rozjímání.

svíčka v okně na Bílou sobotu
(P. František Masařík, Informace, 04.04.2020)
Vážení a milí spolubratři, na základě přání otce arcibiskupa vyzvěte, prosím, své farníky, aby na Bílou sobotu po setmění dali do oken svých domů rozžatou svíci a případně obraz či obrázek Krista na znamení Kristova vzkříšení. Jedná se o starou velikonoční tradici.

Pohled přírodovědce
(Magdalena Čechlovská, Informace, 04.04.2020)
Jako přírodovědec pokládám za užitečné upozornit Vás na některé dezinformace, které se ve veřejném prostoru šíří kolem současné pandemie. Mým cílem je přispět ke střízlivému a racionálnímu pohledu na současné problémy související s pandemií. Jde hlavně o statistická data, která jsou v masmédiích zveřejňována zavádějícím způsobem a bez kontextu. Mám na mysli především tyto údaje:

Velikonoce v médiích
(Ing. František Bartoš, Informace, 03.04.2020)
Vzhledem k tomu, že v letošním roce budou muset být obřady Svatého týdne slouženy za zavřenými dveřmi a přímá účast je velmi omezena, naleznete níže několik možností sledování "dálkového" přenosu těchto obřadů (uvedeny pouze bohoslužby církve Římskokatolické)

Pastýřské slovo k Velikonocům v čase těžké a bolestné zkoušky
(Magdalena Čechlovská, Informace, 03.04.2020)
Milí diecézani, spolubratři biskupové, kněží, jáhni, řeholnice a řeholníci, sestry a bratři, drazí přátelé, především však vy nemocní, nejen coronavirem (čínskou chřipkou), ale i vy, ohrožení nakažením v domácí, či celkové karanténě. Zdravím vás jako jeden z vás s přáním Kristova pokoje, který přináší smír, útěchu a odvahu.

Třetí postní rozjímání o třetím pokušení
(P. František Masařík, Informace, 03.04.2020)
Dá se říct, že zde je vrchol celého vyprávění. Z vrcholu věže je Pán postaven na vrchol odkud byla vidět všechna království země a jejich sláva. Neměl snad Mesiáš přijmout slávu světa?

Postní rozjímání, druhé pokušení Páně
(P. František Masařík, Informace, 02.04.2020)
V 11. a 12. verši žalmu 91 čteme: „On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil.“ Tento žalm byl určen do chrámu. V posvátném prostoru platí Boží ochrana.

Velikonoční triduum - videa pro podporu osobní a rodinné modlitby
(Ing. František Bartoš, Informace, 01.04.2020)
Jako součást přípravy na Velikonoce zpracovala liturgická komise sérii několika krátkých videi, která mohou napomoci rodinnému i osobnímu prožívání velikonočních událostí.

Slavení Svatého týdne a Velikonoc v letošním roce
(Ing. František Bartoš, Informace, 01.04.2020)
Vážení farníci,
dovolte nám seznámit Vás s instrukcí Arcibiskupství pražského ke slavení letošních Velikonoc a Svatého týdne. Vzhledem k velikosti liturgického významu těchto svátků je i za stávajících omezení dovoleno mše svaté a obřady Svatého týdne slavit, ovšem zjednodušenou formou, za splnění přísných podmínek a za zavřenými dveřmi.

Pokušení na poušti
(Magdalena Čechlovská, Informace, 29.03.2020)
Dostal jsem radu, abych Vás, kdo jste chtěli navštívit duchovní rozjímání v postní době, oslovil alespoň písemní formou. Činím tak tedy, i když mé pisatelské vlohy jsou poměrně slabé a navíc, nejsem úplně zdatný v českém jazyce. Prosím proto o odpuštění případných chyb, nebo jazykových přešlapů. Pokud by Vás alespoň jedna myšlenka zaujala, budu rád. Ostatní ať milostivě doplní Pán. Inspirací pro mě byla kniha od Josefa Ratzingera, Ježíš Nazaretský 1 díl.

Přenos nedělní bohoslužby Dominika kardinála Duky
(Magdalena Čechlovská, Informace, 28.03.2020)
Vzhledem k mimořádné situaci, která uzavřela naše chrámy pro veřejnost, nabízíme věřícím možnost online přenosu bohoslužby z baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, která proběhne v neděli 29. března v 10:00.

Karanténa trvá
(Magdalena Čechlovská, Informace, 27.03.2020)
Přátelé, nevíme, jak dlouhá bude karanténa. Jistě vše bedlivě sledujete přes média. Nechci Vás ani sladkobolně utěšovat a už vůbec ne strašit. Těch zpráv je tolik, až je mi z nich někdy těžce. V mediích se mnozí vyslovují pochvalně o lidech v první linii. Věřím, že na ně všichni myslíme a modlíme se za ně. Věřte mi, já denně několikrát...

Prosba generálního vikáře ohledně charit
(Ing. František Bartoš, Informace, 26.03.2020)
Milí spolubratři,

před několika dny jsem Vám posílal zprávu o aktivitách charit v naší arcidiecézi. I když se o jejich práci v médiích moc nehovoří, pracují v těchto nelehkých podmínkách a z velké části se starají právě o osoby, které jsou nejvíce ohrožené nemocí COVID-19. Nasazení pracovníků charit je obdivuhodné. Pečovat o nemocné, staré, lidi bez domova, to se nedá dělat home office.

Možnosti sledování bohoslužeb v médiích
(Ing. František Bartoš, Informace, 21.03.2020)
Vzhledem k tomu, že v našich kostelích není v současné době možno sloužit bohoslužby, naleznete níže možnosti, jak v případě vašeho zájmu, můžete sledovat mši sv. z domova slovem, případně i obrazem.

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-150|150-165|165-180|180-195|195-210|210-225|225-240|240-255|255-270|


Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.